Prim. Danijel Planinc, dr.med., FESC

Specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije

Stručni suradnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Profesionalni  interes

Zatajivanje srca, bolesti miokarda (kardiomiopatije, upale srčanog mišića) i perikarda, transplantacija srca, bolesti srčanih zalistaka, prirođene srčane greške u odraslih, hemodinamika, ehokardiografija 

Stručna biografija

Prim. Danijel Planinc bavi se internom medicinom i kardiologijom više od 40 godina. Rođen je 1952. u Varaždinskim Toplicama, diplomirao je na Medinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1976. kao jedan od najboljih studenata. Specijalizaciju iz interne medicine obavio je u KBC „Sestre milosrdnice“, položivši 1984. specijalistički ispit s odličnim uspjehom. Nastavio je raditi kao specijalist interne medicine, odnosno kardiolog, u Zavodu za kardiovaskularne bolesti Interne klinike (od 2015. Klinika za bolesti srca i krvnih žila). Od 2000. do umirovljenja 2017. bio je voditelj Kardiologije II odnosno Zavoda za kardiomiopatije, zatajivanje srca i bolesti srčanih zalistaka. Bio je član tima za transplantaciju srca od početka programa transplantacije u RH Hrvatskoj 1988.

Od listopada 1985. do 2017. bio je u kumulativnom radnom odnosu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao stručni suradnik na Katedri za Internu medicinu.

Osim u Zagrebu, iz kardiologije se usavršavao u poznatim svjetskim kardiovaskularnim centrima u Pittsburghu i Houstonu (SAD), u Hamburgu (SR Njemačka) te na edukacijskim tečajevima Europskoga kardiološkoga društva u Francuskoj.  

Naziv primarijus stekao je 1999. Iste godine postao je „Fellow of the European Society of Cardiology“,  2001. „europski kardiolog”, a subspecijalist 2003. godine. Nacionalnu akreditaciju iz transtorakalne ehokardiografije stekao je 2011. godine. Prim. Planinc redoviti je član Hrvatskoga i Europskoga kardiološkoga društva, Hrvatskoga liječničkog zbora i Britanskoga kardiovaskularnoga društva te član Američkoga kardiološkoga društva i Američkoga udruženja za ehokardiografiju. 

Osim aktivnog sudjelovanja u dodiplomskoj nastavi iz predmeta Klinička propedeutika i Interna medicina, redovno je sudjelovao u edukaciji specijalizanata interne medicine, pulmologije, anesteziologije, kardijalne kirurgije i hitne medicine te brojnih stažista kao i u praktičnoj i teoretskoj poslijediplomskoj nastavi iz kardiologije, posebice ehokardiografije. Nakon umirovljenja i dalje sudjeljuje kao predavač na Sveučilišnom poslijediplomskom specijalističkom studiju „Kardiologija” i „Opća interna medicina”. 

U tri mandata je bio tajnik Hrvatskoga kardiološkoga društva, a tijekom 2002. je obavljao dužnost predsjednika Hrvatskoga kardiološkog društva. Posebno je zaslužan za organizaciju 3. Kongresa Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 1998. te 9. Kongresa Alpe Adria kardiološkog udruženja održanog 2001. u Cavtatu.

Prim. Planinc autor je ili koautor preko 90 znanstvenih i stručnih članaka te poglavlja u udžbenicima i više od 180 kongresnih sažetaka. Recenzent je u domaćim i stranim stručnim i znanstvenim časopisima. Sudjelovao je u više projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, te bio glavni istraživač u nekoliko multicentričnih međunarodnih kliničkih studija. Aktivno je do sada sudjelovao na više od 100 kongresa, simpozija i tečajeva iz kardiologije u zemlji i inozemstvu i održao više od 100 predavanja posebice iz područja kardiomiopatija, zatajivanja srca, bolesti srčanih zalistaka i transplantacije srca.

Iskustva naših pacijenata

Slide

Odlicna Poliklinika, za svaku preporuku! Termin sam dobio brzo, dr. Došen je bio vrlo simpatičan i stručan. Umirio me svojim znanjem ali i osobnim pristupom mom problemu. Za svaku preporuku ako trebate stručnog i pristupačnog kardiologa

Josip Tošić

Slide

Vrhunska usluga, stručni, profesionalni i individualni pristup.

Ivana Vrcek

Slide

Posjetila sam Polikliniku Došen na preporuku šogorice zbog lupanja srca i nelagode koja me muci dulje vremena a do sad nisam dobila konkretan odgovor koji bi mi objasnio tegobe. Dr. Dosen je prvi koji je sa mnom obavio detaljan razgovor i pregled i strpljivo mi objasnio o cemu se radi i na koji nacin da to rijesimo. Odmah sam zapisala i oca za sistematski pregled za iduci tjedan. Za svaku preporuku!

Nadja Popović

previous arrow
next arrow

Naručite se na pregled online već danas!

Kako Vam možemo pomoći?