Dr.sc. Irena Ivanac Vranešić, dr.med.

Specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije

Podružnica: Zagreb

Područje interesa

Opća kardiologija, prirođene bolesti srca u odrasloj dobi, bolesti zalistaka, ehokardiografija, bolesti srca u trudnoći

Stručna biografija

Dr. Irena Ivanac Vranešić diplomirala je 2004. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a pripravnički staž završila je 2005. na Klinici za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj. Specijalizaciju iz interne medicine, a potom i subspecijalizaciju iz kardiologije završila je na Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb, gdje od 2015. radi kao subspecijalist kardiolog. Od 2012.-2014. bila je prvi ambasador Hrvatske u „EACVI under 35“ klubu Europskog društva za srčano oslikavanje, a 2011. bila je jedna od organizatora prvog nacionalnog akreditacijskog ispita iz ehokardiografije. Tijekom specijalizacije usavršavala se u Cleveland klinici u SAD-u te EMAH centru u Münsteru u Njemačkoj. Kao dobitnica jednogodišnje stipendije Europskog kardiološkog društva, usavršavala se iz područja prirođenih bolesti srca u odraslih u Royal Brompton Hospital u Londonu u UK. Prva je u KBC Zagreb položila akreditacijske ispite iz transtorakalne adultne ehokardiografije kao i kongenitalne ehokardiografije Europskog društva za kardiovaskularno oslikavanje. Uža područja interesa su joj prirođene bolesti srca, bolesti zalistaka, ehokardiografija i kardio-opstetricija, pa je od 2022. jedna od organizatora Kardio-opstetričkog tima u KBC-u Zagreb, inače prvog takvog u Hrvatskoj. Član je više Referentnih centara Ministarstva zdravstva (za valvularne bolesti; prirođene bolesti srca u odraslih; plućnu hipertenziju). Doktorirala je 2023. na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo te je vanjski suradnik na Specijalističkom poslijediplomskom studiju Kardiologija, Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Radno iskustvo

  1. – ; subspecijalist kardiolog, Klinika za bolesti srca i krvnih žila, KBC Zagreb (trenutno – Zavod za prirođene bolesti srca u odraslih i Odjel za ehokardiografiju, srčanu hemodinamiku i neinvazivnu dijagnostiku)

2011.-2013.; internist, subspecijalizacija iz kardiologije na Klinici za bolesti srca i krvnih žila, KBC Zagreb

2006.-2010.; specijalizacija iz interne medicine na Klinici za bolesti srca i krvnih žila, KBC Zagreb

2005.-2006. – volonterski istraživački rad na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila, KB Dubrava

2004.-2005. – pripravnički staž u Klinici za dječje bolesti Zagreb (Klaićeva)

Stručno usavršavanje/Edukacija

  1. – studijski boravak u Heart and Vascular Institute – Cardiovascular Imaging Department u Cleveland Clinic, Ohio, SAD
  2. – studijski boravak u EMAH Zentrum Munster, Njemačka

2016.–2017. – jednogodišnja stipendija Europskog kardiološkog društva, ACHD Unit, Royal Brompton Hospital, London, UK 

Tečaj: Echocardiography in Adult Congenital Heart Disease in Royal Brompton Hospital, London, 2017.

Tečaj: Echocardiography in congenital heart disease in Royal Brompton Hospital, London, 2016.

Tečaj: “Myocardial Velocity and Deformation Imaging” u Leuvenu, Belgija, 2012. 

Brojni drugi inozemni i domaći stručni skupovi i tečajevi

Znanstveni članci

Ivanac I, Babu-Narayan SV, Uebing A, Rydman R, Senior R, Swan L, i sur.  Clinical and haemodynamic changes after pregnancy in patients with repaired tetralogy of Fallot. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2017;18(Suppl 3):iii106–9.

McCabe C, Ivanac Vranesic I, Castro Verdes M, Kempny A, Khan U, Price L, et al. Right ventricular systolic to diastolic duration ratio: A novel predictor of outcome in adult idiopathic pulmonary arterial hypertension. Int J Cardiol. 2019 Oct 15;293:218-222. https://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273(19)31137-4/fulltext 

Ivanac Vranešić I., Strozzi M. Korigirana Fallotova tetralogija u odrasloj dobi – prikaz slučaja i kratki pregled literature. Cardiologia Croatica Vol. 11, No. 1-2, 2016. https://www.kardio.hr/pdf/Cardiologia%20croatica%202016%2011_1-2_59-65.pdf 

Šeparović Hanževači J, Malčić I, Ivanac Vranešić I. Prirođene srčane bolesti u Hrvatskoj — pregled sadašnjeg stanja i ciljevi. Cardiologia Croatica. 2012;7(11-12):277. https://hrcak.srce.hr/file/139355 

Ivanac Vranešić I, Jerkić L, Hrabak Paar M, Šeparović Hanževački J, Martina Lovrić Benčić. Marked levoposition of the heart – a clue to diagnosis of complete pericardial agenesis. Cardiologia Croatica, 16 (1-2), 45-45. https://www.kardio.hr/pdf/Cardiologia%20croatica%202021%2016_1-2_45.pdf 

Strozzi M, Anić D, Baričević Ž, Brida M, Ivanac Vranešić I, Marić Bešić K, i sur. Trudnoća u žena s prirođenom srčanom bolesti: individualizirana strategija. Cardiologia Croatica Vol. 13, No. 1-2, 2018. https://www.kardio.hr/pdf/Cardiologia%20croatica%202018%2013_1-2_11-18.pdf 

Strozzi M, Brida M, Došen D, Lovrić D, Anić D, Ivanac Vranešić I, i sur. Izvještaj sa sastanka multidisciplinarnog tima za prirođene srčane bolesti odraslih održanog u vrijeme pandemije COVID-a 19. Cardiologia Croatica Vol. 15, No. 11-12, 2020. https://www.kardio.hr/pdf/Cardiologia%20croatica%202020%2015_11-12_296-305.pdf 

Katalinic D, Stern-Padovan R, Ivanac I, Aleric I, Tentor D, i sur. Symptomatic cardiac metastases of breast cancer 27 years after mastectomy: a case report with literature review-pathophysiology of molecular mechanisms and metastatic pathways, clinical aspects, diagnostic procedures and treatment modalities. World J Surg Oncol. 2013 Jan 23;11:14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3562152/ 

Pašara V, Kutleša M, Hrabak Paar M, Ivanac Vranešić I, Jakuš N,  i sur. New fever and acute heart failure weeks after COVID-19 – red flags for multisystem inflammatory syndrome in adults. Cardiologia Croatica, 16 (5-6), 179-179 https://www.kardio.hr/pdf/Cardiologia%20croatica%202021%2016_5-6_179.pdf 

 

Stručni skupovi/Kongresi

U organizacijskim odborima i kao predavač na: Croecho 2011- 2023; Euroguch Pre-meeting echo course 2019; ehokardiografskom tečaju “Ishemijska bolest srca” u Osijeku 2012. 

Predavač na: kongresima Hrvatskog kardiološkog društva, tečaju “Multimodality Imaging in ACHD and PH”, Royal Brompton Hospital, London, UK, 2019. – 2021.; na tečaju “Echocardiography in adult congenital heart disease” Copenhagen, DK 2022; ACHD Academy Echo, Zagreb, 2022; kongresu Euroecho, Beč, Austrija 2019;  radionicama projekta „ ECHO u gostima“ Radne skupine za ehokardiografiju Hrvatskog kardiološkog društva

Usmena prezentacija i poster na: Euroecho 2017, Lisabon, Portugal

Poster na ESC kongresu 2018., Munchen, Njemačka te preko 30 postera na drugim domaćim i međunarodnim kongresima

Članstva u stručnim društvima

Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog kardiološkog društva – radnih skupina za ehokardiografiju i za prirođene bolesti srca u odraslih; Europskog kardiološkog društva; Europskog društva za kardiovaskularno oslikavanje; Studijske skupine “Central and South-Eastern European (CESEE) Study Group on ACHD” unutar radne skupine za prirođene bolesti srca u odraslih ESC-a. 

Iskustva naših pacijenata

Slide

Odlicna Poliklinika, za svaku preporuku! Termin sam dobio brzo, dr. Došen je bio vrlo simpatičan i stručan. Umirio me svojim znanjem ali i osobnim pristupom mom problemu. Za svaku preporuku ako trebate stručnog i pristupačnog kardiologa

Josip Tošić

Slide

Vrhunska usluga, stručni, profesionalni i individualni pristup.

Ivana Vrcek

Slide

Posjetila sam Polikliniku Došen na preporuku šogorice zbog lupanja srca i nelagode koja me muci dulje vremena a do sad nisam dobila konkretan odgovor koji bi mi objasnio tegobe. Dr. Dosen je prvi koji je sa mnom obavio detaljan razgovor i pregled i strpljivo mi objasnio o cemu se radi i na koji nacin da to rijesimo. Odmah sam zapisala i oca za sistematski pregled za iduci tjedan. Za svaku preporuku!

Nadja Popović

previous arrow
next arrow

Naručite se na pregled online već danas!

Kako Vam možemo pomoći?