Cjenik svih usluga

Pregledajte cijene usluga u Poliklinici Došen

Odaberi uslugu i pogledaj cijene

Zagreb
KARDIOLOGIJA

Prvi pregled kardiologa s EKG-om   70  €/ 527,42 kn

Kontrolni pregled kardiologa s EKG-om  55  €/ 414,40 kn

Kardiološki subspecijalistički pregled za prirođene bolesti srca u odraslih  80  €/ 602,76 kn

Kontrolni kardiološki subspecijalistički pregled za prirođene bolesti srca u odraslih  55 €/ 414,40 kn

Kardiološki prekoncepcijski i pregled u trudnoći 80 €/ 602,76 kn

Kontrolni kardiološki pregled u trudnoći 55 €/ 414,40 kn

Prvi pregled aritmologa 120 €/ 904,14 kn

Kardiološki konzilij 100 €/ 753,45 kn

EKG 20  €/ 150,69 kn

Ergometrija         65 €/ 489,74 kn

24 satni Holter EKG                       65 €/ 489,74 kn

Holter tlaka (KMAT)         55 €/ 414,40 kn

Standardni UZV srca (uključuje i UZV jednostavnih izoliranih prirođenih srčanih grešaka: neoperirani i operirani ASD, VSD,
PDA, bikuspidna AV, prolaps MV)       80  €/ 602,76 kn

Adultni kongenitalni UZV srca (ostale kompleksne ili višestruke prirođene srčane greške)       100 €/ 753,45 kn

Standardni UZV srca + transtorakalna „bubbles“ studija       100 €/ 753,45 kn

Spirometrija 20  €/ 150,69 kn

D-dimeri      33,18 €/ 249,99 kn

NT-proBNP   35 €/ 263,71 kn

Troponin   35 €/ 263,71 kn

GINEKOLOGIJA

Zagreb

Ginekološki pregled   35 €/ 263,70 kn

Ginekološki pregled i ultrazvuk 75 €/ 565,08 kn

Ginekološki pregled i LBC-PAPA test (nova metoda) 70 €/ 527,42 kn

Ginekološki pregled i Papa test 50 €/ 376,73 kn

Ginekološki pregled, UZV i LBC-PAPA test (nova metoda) 105 €/ 791,12 kn

Ginekološki pregled, UZV i Papa test (klasična metoda)   85 €/ 640,43 kn

Ginekološki pregled, UZV, uzimanje cervikalnih briseva   70 €/ 527,42 kn

LBC-PAPA test (tekućinska citologija)   40 €/ 301,38 kn

Papa test (bez pregleda) 27 €/ 203,43 kn

Biopsija vrata maternice i ekskohelacija s PHD-om    265 €/ 1996,64 kn

Folikulometrija 27 €/ 203,43 kn

Ultrazvučna histerosalpingografija 270 €/ 2034,32 kn

Marsupijalizacija  160 €/ 1205,52 kn

Ekskohleat cerviksa i PHD 300 €/ 2260,35 kn

Uterobrush 75 €/ 565,09 kn

Citološka punkcija 240 €/ 1808,28 kn

Kratke konzultacije uz izdavanje recepta 27 €/ 203,43 kn

Konzultacije (30 min) 65 €/ 489,74 kn

KONTRACEPCIJA

Insercija IUD (odstranjivanje spirale)   70 €/ 527,42 kn

Insercija IUD (postavljanje spirale) 70 €/ 527,42 kn

Hormonska spirala (Mirena) – s postavljanjem    215 €/ 1619,91 kn

IUD ostalo (bakrena spirala) – s postavljanjem  146 €/ 1100,04 kn

TRUDNIČKI PREGLEDI

Transabdominalni 2D ultrazvuk 60 €/ 452,07 kn

Transvaginalni 2D ultrazvuk 60 €/ 452,07 kn

Transabdominalni 4D ultrazvuk 80 €/ 602,76 kn

Trudnički pregled do 10 tj. + UZV 75 €/ 565,08 kn

Trudnički pregled nakon 10 tj. + UZV     80 €/ 602,76 kn

Urinski test na trudnoću 15 €/ 113,02 kn

BRISEVI

Urinokultura 27 €/ 203,43 kn

Bris cerviksa na aerobe  40 €/ 301,38 kn

Bris cerviksa na HPV (niski i visoki rizik) 93 €/ 700,70 kn

Bris cerviksa na klamidiju (PCR)   40  €/ 301,38 kn

Bris cerviksa na mikoplazmu/ureaplazmu   40 €/ 301,38 kn

Cervikalni brisevi zajedno  107 €/ 806,19 kn

Obrisak vulve bakteriološki   34 €/ 256,17 kn

Obrisak vagine bakteriološki  34 €/ 256,17 kn

Stupanj čistoće 27 €/ 203,43 kn

NIPT TESTOVI

Harmony solo 420 €/ 3164,49 kn

Harmony trio 490 €/ 3691,91 kn

Harmony kvartet 520 €/ 3917,94 kn

Panorama osnovni 530 €/ 3993,29 kn

Panorama osnovni plus 590 €/ 4445,36 kn

Panorama prošireni 690 €/ 5198,81 kn

Symphony 690 €/ 5198,81 kn

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

UZV gornjeg abdomena   50 €/  376,73 kn

UZV urotrakta     50 €/  376,73 kn

UZV zdjelice  50 €/  376,73 kn

UZV aksila 50 €/  376,73 kn

UZV ingvinuma 50 €/  376,73 kn

UZV mekih tkiva i površinskih struktura 50 €/  376,73 kn

UZV limfnih čvorova vrata 50 €/  376,73 kn

UZV štitnjače   50 €/  376,73 kn

CD arterija jedna noge ili jedne ruke   50 €/  376,73 kn

CD vena jedne noge ili ruke 50 €/  376,73 kn

UZV i CD testisa i skrotuma   60 €/  452,07 kn

UZV osteomuskularnog sustava (1 zglob) 60 €/  452,07 kn

UZV abdomena   60 €/  452,07 kn

UZV dojki i regionalnih limfnih čvorova 70 €/  527,42 kn

CD karotidnih i vertebralnih arterija 70 €/  527,42 kn

CD arterija nogu   70 €/  527,42 kn

CD arterija ruku   70 €/  527,42 kn

CD vena nogu   70 €/  527,42 kn

CD vena ruku    70 €/  527,42 kn

CD abdominalne aorte i zdjeličnih arterija   70 €/  527,42 kn

CD renalnih arterija 80 €/  602,76 kn

CD splenoportalnog sustava    80 €/  602,76 kn

NEUROLOGIJA

Prvi pregled neurologa 55 €/ 414,40 kn

Kontrolni pregled neurologa 50 €/ 376,73 kn

EMNG ruku 70 €/ 527,42 kn

EMNG nogu 70 €/ 527,42 kn

EMNG ruku i nogu 110 €/ 828,79 kn

EEG 50 €/ 376,73 kn

Kontrola s EMNG ruku/nogu 100 €/ 753,45 kn

Kontrola s EMNG ruku i nogu 140 €/ 1054,83 kn

Kontrola s EEG 90 €/ 678,10 kn

Poligrafija (kućni uvjeti) 130 €/ 979,48 kn

Titracija CPAP uređaja 100 €/ 753,45 kn

Poligrafija s titracijom CPAP uređaja 220 €/ 1657,59 kn

Kontrola s očitanjem kartice CPAP uređaja i korekcija 30 €/ 226,04 kn

ENDOKRINOLOGIJA I NUTRICIONIZAM

Prvi pregled endokrinologa      60 €/  452,07 kn

Kontrolni pregled endokrinologa    50 €/  376,73 kn

Prvi pregled i UZV štitnjače 90 €/  678,10 kn

Prvi pregled nutricioniste 70 €/  527,42 kn

Kontrolni pregled nutricioniste 40 €/  301,38 kn

Izrada individualiziranog plana prehrane (7 dana) 70 €/  527,42 kn

Izrada individualiziranog plana prehrane (14 dana) 130 €/  979,49 kn

Analiza dnevnika prehrane 50 €/  376,73 kn

DERMATOLOGIJA

Dermatološki pregled – prvi    55 €/ 414,40 kn

Dermatološki pregled – kontrolni 40 €/ 301,38 kn

Dermatoskopija – mala (1 regija)            40 €/ 301,38 kn

Dermatoskopija – velika (cijelo tijelo)    70 €/ 527,42 kn

Krioterapija – do 5 lokalizacija    55 €/ 414,40 kn

Krioterapija – 5-10 lokalizacija    60 €/ 452,07 kn

Elektrokauterizacija/elektrokoagulacija – mala (do 5 kožnih promjena)     55 €/ 414,40 kn

Elektrokauterizacija/elektrokoagulacija – velika (>5 kožnih primjena)    80 €/  602,76 kn

Mikološka obrada    40 €/ 301,38 kn

Pregled Wood lampom   20 €/ 150,69 kn

Lokalna terapija podofilinom   40 €/ 301,38 kn

Ekskohleacija   30 €/ 226,04 kn

SISTEMATSKI PREGLEDI

Muški osnovni paket 190 €/ 1431,55 kn

Ženski osnovni paket 220 €/ 1657,59 kn

Lab + paket (cijena je dodatak na osnovni muški/ženski paket)             +55 €/ 414,40 kn

Gineko + paket (cijena je dodatak na osnovni ženski paket): +60  €/ 452,07 kn

Kardio+ paket (cijena je dodatak na osnovni muški/ženski paket): +220 €/ 1657,59 kn

 

Karlovac
KARDIOLOGIJA

Prvi pregled kardiologa sa EKG  65 €/ 489,74 kn

Kontrolni pregled kardiologa sa EKG 45 €/ 339,05 kn

EKG s očitanjem 15 €/ 113,02 kn

Ergometrija 65 €/ 489,74 kn

24 satni Holter EKG 55 €/ 414,40 kn

Holter tlaka (KMAT) 45 €/ 339,05 kn

Ultrazvuk srca 80 €/ 602,76 kn

Spirometrija                                                                                                                                         20  €/ 150,69 kn

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

UZV abdomena   60 €/ 452,07 kn

UZV urotrakta     50 €/  376,73 kn

UZV limfnih čvorova vrata 55 €/ 414,40 kn

UZV mekotkivnih struktura 50 €/  376,73 kn

UZV štitnjače   50 €/  376,73 kn

UZV i CD testisa i skrotuma   50 €/  376,73 kn

UZV osteomuskularnog sustava (1 zglob) 60 €/  452,07 kn

UZV dojki i regionalnih limfnih čvorova 60 €/  452,07 kn

CD karotidnih i VB arterija 60 €/  452,07 kn

CD arterija nogu   60 €/  452,07 kn

CD arterija ruku   60 €/  452,07 kn

CD vena nogu   60 €/  452,07 kn

CD vena ruku    60 €/  452,07 kn

CD arterija i vena ruku                                                                                                                       80 €/  602,76 kn

CD arterija i vena nogu                                                                                                                      80 €/  602,76 kn

DERMATOLOGIJA

Dermatološki pregled – prvi 40 €/ 301,38 kn

Dermatološki pregled – kontrolni 35 €/ 263,71 kn

Dermatološki pregled – složeni 55 €/ 414,40 kn

Dermatoskopija – mala (1 regija)            40 €/ 301,38 kn

Dermatoskopija – velika (cijelo tijelo)    70 €/ 527,42 kn

Krioterapija – do 5 lokalizacija    35 €/ 263,71 kn

Krioterapija – 5-10 lokalizacija    40 €/ 301,38 kn

Elektrokauterizacija/elektrokoagulacija – mala (do 5 kožnih promjena)     50 €/ 376,73 kn

Elektrokauterizacija/elektrokoagulacija – velika (>5 kožnih primjena)    75 €/ 565,09 kn

Mikološka obrada    45 €/ 339,05 kn

Pregled Wood lampom   20 €/ 150,69 kn

Lokalna terapija podofilinom   35 €/ 263,71 kn

Ekskohleacija   30 €/ 226,04 kn

PSIHIJATRIJA

Prva ambulantna psihijatrijska obrada 40 €/  301,38 kn

Ponovna psihijatrijska obrada 35 €/  263,71 kn

Psihijatrijska kontrola korekcije terapije 30 €/  226,04 kn

Psihodinamska psihoterapija45 €/  339,05 kn

Psihoterapija ponašanja 40 €/  301,38 kn

Psihoterapija površinska  35 €/  263,71 kn

Zagreb

Prvi pregled kardiologa s EKG-om   70  €/ 527,42 kn

Kontrolni pregled kardiologa s EKG-om  55  €/ 414,40 kn

Kardiološki subspecijalistički pregled za prirođene bolesti srca u odraslih  80  €/ 602,76 kn

Kontrolni kardiološki subspecijalistički pregled za prirođene bolesti srca u odraslih  55 €/ 414,40 kn

Kardiološki prekoncepcijski i pregled u trudnoći 80 €/ 602,76 kn

Kontrolni kardiološki pregled u trudnoći 55 €/ 414,40 kn

Prvi pregled aritmologa 120 €/ 904,14 kn

Kardiološki konzilij 100 €/ 753,45 kn

EKG 20  €/ 150,69 kn

Ergometrija         65 €/ 489,74 kn

24 satni Holter EKG                       65 €/ 489,74 kn

Holter tlaka (KMAT)         55 €/ 414,40 kn

Standardni UZV srca (uključuje i UZV jednostavnih izoliranih prirođenih srčanih grešaka: neoperirani i operirani ASD, VSD,
PDA, bikuspidna AV, prolaps MV)       80  €/ 602,76 kn

Adultni kongenitalni UZV srca (ostale kompleksne ili višestruke prirođene srčane greške)       100 €/ 753,45 kn

Standardni UZV srca + transtorakalna „bubbles“ studija       100 €/ 753,45 kn

Spirometrija 20  €/ 150,69 kn

D-dimeri      33,18 €/ 249,99 kn

NT-proBNP   35 €/ 263,71 kn

Karlovac

Prvi pregled kardiologa sa EKG  65 €/ 489,74 kn

Kontrolni pregled kardiologa sa EKG 45 €/ 339,05 kn

EKG s očitanjem 15 €/ 113,02 kn

Ergometrija 65 €/ 489,74 kn

24 satni Holter EKG 55 €/ 414,40 kn

Holter tlaka (KMAT) 45 €/ 339,05 kn

Ultrazvuk srca 80 €/ 602,76 kn

Spirometrija   20  €/ 150,69 kn

Zagreb

Ginekološki pregled   35 €/ 263,70 kn

Ginekološki pregled i ultrazvuk 75 €/ 565,08 kn

Ginekološki pregled i LBC-PAPA test (nova metoda) 70 €/ 527,42 kn

Ginekološki pregled i Papa test 50 €/ 376,73 kn

Ginekološki pregled, UZV i LBC-PAPA test (nova metoda) 105 €/ 791,12 kn

Ginekološki pregled, UZV i Papa test (klasična metoda)   85 €/ 640,43 kn

Ginekološki pregled, UZV, uzimanje cervikalnih briseva   70 €/ 527,42 kn

LBC-PAPA test (tekućinska citologija)   40 €/ 301,38 kn

Papa test (bez pregleda) 27 €/ 203,43 kn

Biopsija vrata maternice i ekskohelacija s PHD-om    265 €/ 1996,64 kn

Folikulometrija 27 €/ 203,43 kn

Ultrazvučna histerosalpingografija 270 €/ 2034,32 kn  

Marsupijalizacija  160 €/ 1205,52 kn  

Ekskohleat cerviksa i PHD 300 €/ 2260,35 kn  

Uterobrush 75 €/ 565,09 kn  

Citološka punkcija 240 €/ 1808,28 kn  

Kratke konzultacije uz izdavanje recepta 27 €/ 203,43 kn

Konzultacije (30 min) 65 €/ 489,74 kn

KONTRACEPCIJA

Insercija IUD (odstranjivanje spirale)   70 €/ 527,42 kn

Insercija IUD (postavljanje spirale) 70 €/ 527,42 kn

Hormonska spirala (Mirena) – s postavljanjem    215 €/ 1619,91 kn

IUD ostalo (bakrena spirala) – s postavljanjem  146 €/ 1100,04 kn

TRUDNIČKI PREGLEDI

Transabdominalni 2D ultrazvuk 60 €/ 452,07 kn

Transvaginalni 2D ultrazvuk 60 €/ 452,07 kn

Transabdominalni 4D ultrazvuk 80 €/ 602,76 kn

Trudnički pregled do 10 tj. + UZV 75 €/ 565,08 kn

Trudnički pregled nakon 10 tj. + UZV     80 €/ 602,76 kn

Urinski test na trudnoću 15 €/ 113,02 kn

BRISEVI

Urinokultura 27 €/ 203,43 kn

Bris cerviksa na aerobe  40 €/ 301,38 kn

Bris cerviksa na HPV (niski i visoki rizik) 93 €/ 700,70 kn

Bris cerviksa na klamidiju (PCR)   40  €/ 301,38 kn

Bris cerviksa na mikoplazmu/ureaplazmu   40 €/ 301,38 kn

Cervikalni brisevi zajedno  107 €/ 806,19 kn

Obrisak vulve bakteriološki   34 €/ 256,17 kn

Obrisak vagine bakteriološki  34 €/ 256,17 kn

Stupanj čistoće 27 €/ 203,43 kn

NIPT TESTOVI

Harmony solo 420 €/ 3164,49 kn

Harmony trio 490 €/ 3691,91 kn

Harmony kvartet 520 €/ 3917,94 kn

Panorama osnovni 530 €/ 3993,29 kn

Panorama osnovni plus 590 €/ 4445,36 kn

Panorama prošireni 690 €/ 5198,81 kn

Symphony 690 €/ 5198,81 kn

Zagreb

UZV gornjeg abdomena   50 €/  376,73 kn

UZV urotrakta     50 €/  376,73 kn

UZV zdjelice  50 €/  376,73 kn

UZV aksila 50 €/  376,73 kn

UZV ingvinuma 50 €/  376,73 kn

UZV mekih tkiva i površinskih struktura 50 €/  376,73 kn

UZV limfnih čvorova vrata 50 €/  376,73 kn

UZV štitnjače   50 €/  376,73 kn

CD arterija jedna noge ili jedne ruke   50 €/  376,73 kn

CD vena jedne noge ili ruke 50 €/  376,73 kn

UZV i CD testisa i skrotuma   60 €/  452,07 kn

UZV osteomuskularnog sustava (1 zglob) 60 €/  452,07 kn

UZV abdomena   60 €/  452,07 kn

UZV dojki i regionalnih limfnih čvorova 70 €/  527,42 kn

CD karotidnih i vertebralnih arterija 70 €/  527,42 kn

CD arterija nogu   70 €/  527,42 kn

CD arterija ruku   70 €/  527,42 kn

CD vena nogu   70 €/  527,42 kn

CD vena ruku    70 €/  527,42 kn

CD abdominalne aorte i zdjeličnih arterija   70 €/  527,42 kn

CD renalnih arterija 80 €/  602,76 kn

CD splenoportalnog sustava    80 €/  602,76 kn

Karlovac

UZV abdomena   60 €/ 452,07 kn

UZV urotrakta     50 €/  376,73 kn

UZV limfnih čvorova vrata 55 €/ 414,40 kn

UZV mekotkivnih struktura 50 €/  376,73 kn

UZV štitnjače   50 €/  376,73 kn

UZV i CD testisa i skrotuma   50 €/  376,73 kn

UZV osteomuskularnog sustava (1 zglob) 60 €/  452,07 kn

UZV dojki i regionalnih limfnih čvorova 60 €/  452,07 kn

CD karotidnih i VB arterija 60 €/  452,07 kn

CD arterija nogu   60 €/  452,07 kn

CD arterija ruku   60 €/  452,07 kn

CD vena nogu   60 €/  452,07 kn

CD vena ruku    60 €/  452,07 kn

CD arterija i vena ruku                                                                                                                       80 €/  602,76 kn

CD arterija i vena nogu                                                                                                                      80 €/  602,76 kn

Karlovac

Prva ambulantna psihijatrijska obrada 40 €/  301,38 kn

Ponovna psihijatrijska obrada 35 €/  263,71 kn

Psihijatrijska kontrola korekcije terapije 30 €/  226,04 kn

Psihodinamska psihoterapija45 €/  339,05 kn

Psihoterapija ponašanja 40 €/  301,38 kn

Psihoterapija površinska  35 €/  263,71 kn

Zagreb

Prvi pregled neurologa 55 €/ 414,40 kn

Kontrolni pregled neurologa 50 €/ 376,73 kn

EMNG ruku 70 €/ 527,42 kn

EMNG nogu 70 €/ 527,42 kn

EMNG ruku i nogu 110 €/ 828,79 kn

EEG 50 €/ 376,73 kn

Kontrola s EMNG ruku/nogu 100 €/ 753,45 kn

Kontrola s EMNG ruku i nogu 140 €/ 1054,83 kn

Kontrola s EEG 90 €/ 678,10 kn

Poligrafija (kućni uvjeti) 130 €/ 979,48 kn

Titracija CPAP uređaja 100 €/ 753,45 kn

Poligrafija s titracijom CPAP uređaja 220 €/ 1657,59 kn

Kontrola s očitanjem kartice CPAP uređaja i korekcija 30 €/ 226,04 kn

Zagreb

Prvi pregled endokrinologa      60 €/  452,07 kn

Kontrolni pregled endokrinologa    50 €/  376,73 kn

Prvi pregled i UZV štitnjače 90 €/  678,10 kn

Prvi pregled nutricioniste 70 €/  527,42 kn

Kontrolni pregled nutricioniste 40 €/  301,38 kn

Izrada individualiziranog plana prehrane (7 dana) 70 €/  527,42 kn

Izrada individualiziranog plana prehrane (14 dana) 130 €/  979,49 kn

Analiza dnevnika prehrane 50 €/  376,73 kn

Zagreb

Dermatološki pregled – prvi    55 €/ 414,40 kn

Dermatološki pregled – kontrolni 40 €/ 301,38 kn

Dermatoskopija – mala (1 regija)            40 €/ 301,38 kn

Dermatoskopija – velika (cijelo tijelo)    70 €/ 527,42 kn

Krioterapija – do 5 lokalizacija    55 €/ 414,40 kn

Krioterapija – 5-10 lokalizacija    60 €/ 452,07 kn

Elektrokauterizacija/elektrokoagulacija – mala (do 5 kožnih promjena)     55 €/ 414,40 kn

Elektrokauterizacija/elektrokoagulacija – velika (>5 kožnih primjena)    80 €/  602,76 kn

Mikološka obrada    40 €/ 301,38 kn

Pregled Wood lampom   20 €/ 150,69 kn

Lokalna terapija podofilinom   40 €/ 301,38 kn

Ekskohleacija   30 €/ 226,04 kn

Karlovac

Dermatološki pregled – prvi 40 €/ 301,38 kn

Dermatološki pregled – kontrolni 35 €/ 263,71 kn

Dermatološki pregled – složeni 55 €/ 414,40 kn

Dermatoskopija – mala (1 regija)            40 €/ 301,38 kn

Dermatoskopija – velika (cijelo tijelo)    70 €/ 527,42 kn

Krioterapija – do 5 lokalizacija    35 €/ 263,71 kn

Krioterapija – 5-10 lokalizacija    40 €/ 301,38 kn

Elektrokauterizacija/elektrokoagulacija – mala (do 5 kožnih promjena)     50 €/ 376,73 kn

Elektrokauterizacija/elektrokoagulacija – velika (>5 kožnih primjena)    75 €/ 565,09 kn

Mikološka obrada    45 €/ 339,05 kn

Pregled Wood lampom   20 €/ 150,69 kn

Lokalna terapija podofilinom   35 €/ 263,71 kn

Ekskohleacija   30 €/ 226,04 kn

Zagreb

Muški osnovni paket 190 €/ 1431,55 kn

Ženski osnovni paket 220 €/ 1657,59 kn

Lab + paket (cijena je dodatak na osnovni muški/ženski paket)             +55 €/ 414,40 kn

Gineko + paket (cijena je dodatak na osnovni ženski paket): +60  €/ 452,07 kn

Kardio+ paket (cijena je dodatak na osnovni muški/ženski paket): +220 €/ 1657,59 kn

Karlovac

Muški osnovni paket 190 €/ 1431,55 kn

Ženski osnovni paket 220 €/ 1657,59 kn

Naručite se na pregled već danas!

Zagreb

Karlovac

Gotovinsko plaćanje – u eurima
Bankovne kartice – bez kamata i naknada, putem POS uređaja
Virmansko plaćanje – putem žiro računa